dành cho cán bộ
Lý lịch khoa học
PGS.TS Lê Quang Hưng

Quê quán: Vũ Quang – Hà Tĩnh

Học hàm: Phó giáo sư (2003)

Học vị: Tiến sĩ Ngữ văn (1997)

E-mail: lequanghungvnh@gmail.com 

 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO, GIẢNG DẠY

 •  1973-1977, Cử nhân Ngữ văn, Đại học Sư phạm Vinh
 •  1977-1979, Thạc sĩ Ngữ văn, Đại học Sư phạm Vinh
 •  1991-1996, Nghiên cứu sinh tại Đại học Sư phạm Hà Nội
 •  Từ 9/1977 đến 12/1997: Giảng viên khoa Ngữ Văn, Đại học Sư phạm Vinh
 •  Từ 1/1998 đến 10/2005: Giang viên khoa Ngữ Văn, Đại học Sư phạm Hà Nội
 •  Từ 10/2005 đến 4/2008 : Phó Trưởng Khoa Việt Nam học, Đại học Sư phạm Hà Nội
 •  Từ 4/2008- 5/2016: Trưởng Khoa Việt Nam học, Đại học Sư phạm Hà Nội
 •  Từ 5/2016 đến nay, Giảng viên, Giảng viên Cao cấp khoa Việt Nam học, Đại học Sư phạm Hà Nội

GIÁO TRÌNH ĐÃ GIẢNG DẠY

 * Đại học

 •  Đại cương lịch sử văn học viết Việt Nam
 •  Văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến Cách mạng tháng Tám 1945
 •  Văn học Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Tám 1945 đến nay
 •  Phương pháp luận nghiên cứu khoa học.
 •  Mối quan hệ giữa văn học và văn hóa

 * Sau Đại học

 •  Hiện đại và truyền thống, cách tân và kế thừa trong phong trào Thơ mới 1932-1945
 •  Tiến trình văn học Việt Nam trong những môi trường văn hóa
 •  Những vấn đề cơ bản của văn học Việt Nam 1900-1945
 •  Thế giới nghệ thuật và con đường đi vào thế giới nghệ thuật nhà văn trong dạy học văn ở trường phổ thông

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU CHÍNH

 • Văn học Việt Nam hiện đại.
 • Văn hóa Việt Nam..
 • Những vấn đề của dạy học Ngữ Văn ở trường phổ thông.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÃ THỈNH GIẢNG

 • Đại học Vinh (Cử nhân,Thạc sĩ)
 • Đại học Hồng Đức (Thạc sĩ)
 • Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG Hà Nội (Cử nhân, Thạc sĩ)
 • Đại học Thái Nguyên (Thạc sĩ)
 • Đại học Sư phạm Hà Nội 2 (Thạc sĩ)
 • Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội (Cử nhân)

KHEN THƯỞNG

 • Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
 • Chiến sĩ thi đua cấp Bộ năm 2011
 • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2011
 • Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Hồ Xuân Hương 10 năm (1986 - 1996) do UBND tỉnh   Nghệ Tĩnh trao ttặng
 • Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp truyền hình Việt Nam”
 • Huy chương “Vì thế hệ trẻ’ do BCH Trung ương Đoàn THCSHCM tặng
 • Bằng khen Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm liền 2012 – 2014
 • Cá nhân Điển hình tiên tiến xuất sắc 5 năm 2010 – 2015 của trường ĐHSP Hà Nội.
 • Huân chương Lao động hạng Ba năm 2016

CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

 * SÁCH

 * Giáo trình

 • 2016, Văn học Việt Nam thế kỉ XX, Tập 1, (Đồng Chủ biên), Nxb Đại học Sư phạm.
 • 2016, Văn học Việt Nam thế kỉ XX, Tập 2, (Tham gia), Nxb Đại học Sư phạm.
 • 2008, Văn học Việt Nam hiện đại, Nxb Đại học Sư phạm.
 • 2008, Giáo trình Cao đẳng Văn học Việt Nam hiện đại, Nxb Đại học Sư phạm.
 • 2007, Văn học Việt Nam thế kỉ XX, Tập 1, (Đồng Chủ biên), Nxb Đại học Sư phạm.
 • 2005, Văn học Việt Nam thế kỉ XX, Tập 2, Nxb Đại học Sư phạm.
 • 2003, Văn học Việt Nam thế kỉ XX, Tập 3, Nxb Đại học Sư phạm.

 * Chuyên khảo, tài liệu tham khảo

 • 2016, Bộ đề luyện thi Trung học phổ thông Quốc gia môn Ngữ văn (Tham gia), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.
 • 2015, Sự biến đổi văn hóa truyền thống vùng ven đô Hà Nội trong bối cảnh đô thị hóa, (Chủ biên), Nxb Thế giới, Hà Nội.
 • 2015, Văn hóa công nghiệp, lí luận và thực tiễn (Tham gia), Nxb Đại học Sư phạm.
 • 2015, Hướng dẫn ôn luyện thi THPT quốc gia môn Ngữ Văn (Chủ biên), Nxb ĐHSP Hà Nội.
 • 2014. Ngẫm về cá tính và bản lĩnh, niềm tin và tâm linh xưa và nay, in trong Đạo làm người trong văn hóa Việt Nam, Nxb Lý luận Chính trị, Hà Nội.
 • 2013, Phát triển bền vững ngành đào tạo Việt Nam học, in trong Nghiên cứu, đào tạo Việt Nam học và tiếng Việt – Những vấn đề lí luận và thực tiễn, Nxb ĐHQGHN.
 • 2012. Khóc, cười cùng nhân vật, in trong Tiếp nhận văn học nghệ thuật, Nxb ĐHQG HN.
 • 2009. Hỏi -Đáp tác phẩm văn học nhà trường THPT (Chủ biên), Nxb Giáo dục.
 • 2008. Ngữ Văn 12- Những vấn đề thể loại và lịch sử văn học (viết chung), Nxb Giáo dục, HN.
 • 2007. Đến với tác phẩm văn chương (viết riêng) , Nxb ĐHQG Hà Nội.
 • 2007. Trái cam ruột vàng đã ngọt mà vỏ hãy còn xanh, in trong tuyển tập Xuân Diệu, ông hoàng của thơ tình yêu, Nxb Giáo dục, Hà Nội.
 • 2005. Chân dung các nhà văn trong nhà trường (2 tập) (viết chung), Nxb Giáo dục, HN.
 • 2002. Thế giới nghệ thuật thơ Xuân Diệu thời kì trước Cách mạng tháng Tám (Chuyên luận), Nxb ĐHQG Hà Nội.
 • 2002, Một hình tượng nông dân điển hình trong sáng tác của Nguyễn Minh Châu, in trong Nguyễn Minh Châu, tác gia và tác phẩm, Nxb Giáo dục.
 • 2001, Hình tượng cái tôi trong thơ Xuân Diệu thời kì trước Cách mạng tháng Tám, in trong Lý luận, phê bình văn học miền Trung thế kỉ XX, Nxb Đà Nẵng.
 • 2000. Nửa thế kỷ nghiên cứu, học tập thơ văn Chủ tịch Hồ Chí Minh (viết chung), Nxb Nghệ An.
 • 1998. Tinh hoa Thơ mới, thẩm bình và suy ngẫm (viết chung), Nxb Giáo dục.
 • 1988, Phân tích văn thơ Chủ tịch Hồ Chí Minh (2 tập) (viết chung), Nxb Nghệ An.

 * Bài báo tạp chí

 • 2015. Phương pháp, kỹ năng làm văn nghị luận, Tạp chí Văn học và Tuổi trẻ, số 4,5/2015.
 • 2012. Những giật mình, vỡ lẽ khi đến với Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu, Tạp chí Văn học và Tuổi trẻ, số 10,11/2012.
 • 2011, Năng lực thẩm mĩ và hiệu ứng xã hội trong việc học, đọc văn hiện nay, Tạp chí Dạy và Học ngày nay, số 6/2011.
 • 2009. Mục tiêu, sản phẩm giáo dục với việc xây dựng văn hóa học đường ở trường THPT, Tạp chí Khoa học, ĐHSPHN, 8/2009.
 • 1994. Tinh thần Phục hưng trong lí tưởng thẩm mĩ của Xuân Diệu thời kì trước năm 1945, Tạp chí Văn học, số 7/1994.
 • 1990. Cái tôi độc đáo, tích cực của Xuân Diệu trong phong trào Thơ mới, Tạp chí Văn học, số 5/1990.
 • 1987. Cảm xúc thời gian trong thơ Xuân Diệu, Tạp chí Văn học, số 1/1987.
 • 1986, Thơ Nguyễn Duy và ánh trăng, Tạp chí Văn học, số 3/1986.

 * Báo cáo hội thảo

 • 2015, Tính hai mặt của kinh tế thị trường, của sức mạnh truyền thống đối với sự phát triển của thế hệ trẻ hiện nay, in trong Kỷ yêu Hội nghị Khoa học quốc gia Việt Nam học, những phương diện văn hóa truyền thống,
 • 2012. Tính trữ tình của văn chính luận Hồ Chí Minh, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Nghiên cứu, giảng dạy về thân thế và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trường Đại học Vinh, tháng 5/ 2012.
 • 2009. Hiện đại và truyền thống trong thơ Nam Trân, Kỷ yếu Hội thảo khoa học 50 thành lập trường Đại học Vinh, 10/2009.
 • 2008. Mấy vấn đề cơ bản về mục tiêu, chương trình đào tạo Cử nhân ngành Việt Nam học hiện nay, Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế về Việt Nam học lần thứ Ba, Hà Nội, 10/2008.
 • 2004. Cảm hứng bi phẫn và những khúc ngâm, ca trong phong trào Thơ mới 1932- 1945, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Nghiên cứu Ngữ Văn, Trường ĐHSP Hà Nội.

ĐÀO TẠO

 * Thạc sỹ: Từ  năm 2001 đến năm 2016 đã hướng dẫn 67 luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Văn học Việt Nam, 9 luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Việt Nam học

 * Tiến sỹ: Hướng dẫn 3 luận án Tiến sĩ (đã bảo vệ) với các đề tài :

   -Thơ làng quê trong phong trào Thơ mới 1932-1945

   - Truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 1940-1945

   - Giao thoa nghệ thuật giữa hai khuynh hướng lãng mạn và hiện thực trong văn học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 • 2015, Giáo dục văn hóa công nghiệp cho học sinh trong nhà trường phổ thông, VI 2.5-2011.13, Đề tài Nhà nước (Nafosted), Tham gia.
 • 2014, Tác động của phát triển đô thị đối với biến đổi văn hóa gia đình, dòng họ, làng xã người Việt đương đại, b 2011-17-07, Đề tài cấp Bộ, Chủ trì đề tài.
 • 2010, Xây dựng chuẩn mực văn hóa học đường ở bậc THPT trong bối cảnh đất nước hội nhập đổi mới, B2008-17-113 TĐ, Đề tài cấp Bộ trọng điểm, Chủ trì đề tài.
 • 2006, Cấu trúc thể loại của nền văn học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX, B2005-75-149, Đề tài cấp Bộ, Chủ trì đề tài.
 • 1992, Về một số vấn đề lí luận văn nghệ cơ bản đang được tranh luận qua công cuộc đổi mới, B91-27-08, Đề tài cấp Bộ, Tham gia.