dành cho cán bộ
Lý lịch khoa học

TS. Trần Thị Hồng Nhung

Học vị: Tiến sĩ

Email: trannhungvnh@gmail.com

 

 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO, GIẢNG DẠY

 • 2003, Cử nhân Địa lý,  ĐHSP Hà Nội
 • 2005, Thạc sĩ Địa lý (Địa lý kinh tế - xã hội), ĐHSP Hà Nội
 • 2009, Cử nhân Ngoại ngữ (tiếng Anh), ĐHSP Hà Nội
 • 2013, Tham gia khóa đào tạo tại Đại học Monash (Australia
 • 2018 Tiến sĩ chuyên ngành Địa lý học tại ĐHSP Hà Nội
 • Từ 6/2003 đến nay, Giảng viên khoa Việt Nam học 
 • Từ tháng 10/2011, Chủ nhiệm bộ môn Địa – Du lịch, Khoa Việt Nam học 

GIÁO TRÌNH ĐÃ GIẢNG DẠY

 Đại học

 • Địa lý Việt Nam: 60 tiết
 • Địa lý Việt Nam 2 (Địa lý kinh tế - xã hội Việt Nam): 30 tiết
 • Quy hoạch du lịch Việt Nam: 45 tiết
 • Kinh tế Việt Nam: 30 tiết

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU CHÍNH

 • Sinh kế và phát triển sinh kế bền vững
 • Nghèo và giảm nghèo
 • Kinh tế biển và quản lý tài nguyên ven biển
 • Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững
 • Địa văn hóa
 • Tổ chức lãnh thổ du lịch

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÃ THỈNH GIẢNG

 • Đai học Văn hóa (Cử nhân)
 • Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội (Cử nhân)
 • Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Cử nhân, Tạo nguồn Cao học)

CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

Bài báo chuyên ngành

 • Trần Thị Hồng Nhung (2009), Tài nguyên đất và s phát trin nông nghip Đồng bng Sông Cu Long, Kỉ yếu Hội thảo Phát triển kinh tế vùng ở Việt Nam thời kì đổi mới và hội nhập – Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, ĐHQGHN.
 • Trần Thị Hồng Nhung (2009), Chợ nổi – nét văn hóa đặc sắc vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Tạp chí khoa học ĐHSPHN
 • Trần Thị Hồng Nhung (2012), Các làng nghề ở Đồng bằng Sông Hồng những năm gần đây – những thách thức và phương hướng phát triển, Kỉ yếu Hội nghị Khoa học cán bộ trẻ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
 • Trần Thị Hồng Nhung (2012), Phát triển kinh tế biển và vấn đề xóa đói giảm nghèo ở tỉnh Khánh Hòa, Tạp chí khoa học ĐHSPHN
 • Trần Thị Hồng Nhung (2013), Nghề cá quy mô nhỏ ở huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh: thực trạng và thách thức, Kỉ yếu Hội thảo Địa lý toàn quốc lần thứ VII
 • Trần Thị Hồng Nhung (2014), Công nghiệp nông thôn huyện Hải Hậu trên con đường đổi mới và hội nhập, Kỉ yếu Hội thảo Địa lý toàn quốc lần thứ VIII.
 • Trần Thị Hồng Nhung (2014), Sinh kế và vấn đề nghèo tại cộng đồng dân cư ven biển Việt Nam, Tạp chí khoa học ĐHSPHN
 • Trần Thị Hồng Nhung (2015), Kinh tế biển Việt Nam trên con đường đổi mới và hội nhập, Tạp chí khoa học ĐHSPHN
 • Trần Thị Hồng Nhung (2016), Vai trò của phụ nữ trong đời sống kinh tế vùng ven biển Việt Nam (so sánh trường hợp tỉnh Nam Định và tỉnh Khánh Hòa), Tạp chí khoa học ĐHSPHN.
 • Trần Thị Hồng Nhung (2016), Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn ven biển huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định (nghiên cứu trường hợp xã Hải Chính, huyện Hải Hậu), Kỉ yếu Hội thảo Địa lý toàn quốc lần thứ IX
 • Trần Thị Hồng Nhung (2017), Phát triển nuôi trồng thủy sản tại các huyện ven biển tỉnh Nam Định theo hướng bền vững, Tạp chí Nghiên cứu địa lý nhân văn, số 1 năm 2017
 • Trần Thị Hồng Nhung (2017), Hiện trạng và những đề xuất phát triển du lịch sinh thái biển tỉnh Nam Định , Tạp chí Nghiên cứu địa lý nhân văn, số 2 năm 2017

Bài báo đăng ở nước ngoài

 • Tran Thi Hong Nhung (2007), Vietnam’s Coastal Communities: An Assessment of Poverty - Eurasian geography and economics (ISSN 1538 – 7216), 2007 - Vol. 48, No 4 – pp 481 – 494

Đề tài nghiên cứu khoa học

 • Trần Thị Hồng Nhung (2009), Bước đầu nghiên cứu văn hóa ứng xử với tự nhiên của người dân vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, Đề tài NCKH cấp Trường ĐHSP Hà Nội, mã số: SPHN – 08 – 212, Đã nghiệm thu (Chủ nhiệm đề tài).
 • Nguyễn Viết Thịnh (2009), Phát triển vùng, quản lý tài nguyên ven bờ và xoá đói giảm nghèo ở Việt Nam, Đề tài hợp tác Việt Nam – Na Uy, Đã nghiệm thu (Thành viên đề tài)
 • Đỗ Thị Minh Đức (2013), Vùng địa văn hóa Đồng bằng Sông Hồng, Đề tài NCKH cấp Bộ, mã số B208-17-150, Đã nghiệm thu (Thư kí đề tài).
 • Trần Ngọc Anh (2015), Cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, Đề tài NCKH cấp Tỉnh, Đã nghiệm thu (Thành viên đề tài)
 • Ngô Quang Sơn (2015), Nghiên cứu khả năng ứng phó với thiên tai và đề xuất giải pháp tổng thể nâng cao năng lực phòng tránh của cộng đồng các dân tộc thiểu số tại chỗ ở Tây Nguyên, Đề tài NCKH cấp Nhà nước, mã số TN3/X13, Đã nghiệm thu (Thành viên đề tài)
 • Trần Ngọc Anh (2016), Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến đa dạng sinh học vùng biển ven bờ tỉnh Khánh Hòa; Đánh giá ảnh hưởng đến sinh kế của cộng đồng dân cư ven biển và đề xuất kế hoạch thích ứng, ứng phó, Đề tài NCKH cấp Tỉnh, Đang thực hiện (Thành viên đề tài)
 • Nguyễn Tường Huy (2016), Di cư nông thôn – đô thị và tác động của nó đến sinh kế, nghèo đói vùng nông thôn ven biển Đồng bằng Sông Hồng, Đề tài NCKH cấp Bộ, mã số B2016-SPH-02, Đang thực hiện (Thư kí đề tài)