dành cho cán bộ
Lý lịch khoa học
  

ThS. Đỗ Phương Thảo

Học vị: Thạc sĩ Lí luận ngôn ngữ

Email: phuongthaovnh@gmail.com

 

 QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO, GIẢNG DẠY

 • 2007, Cử nhân Ngữ văn, Đại học Sư phạm Hà Nội
 • 2009, Thạc sĩ Lí luận ngôn ngữ, Đại học Sư phạm Hà Nội
 • 2014-2018,  Nghiên cứu sinh Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Văn và Tiếng Việt, Đại học Sư phạm Hà Nội.
 • Từ năm 2009 đến nay, Giảng viên khoa Việt Nam học, trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

GIÁO TRÌNH ĐÃ GIẢNG DẠY

 • Cơ sở ngôn ngữ học: 45 tiết
 • Ngữ pháp – Phong cách học tiếng Việt: 45 tiết  
 • Ngữ âm tiếng Việt hiện đại: 30 tiết
 •  Ngữ pháp tiếng Việt hiện đại: 30 tiết
 • Nghe tiếng Việt 1: 45 tiết
 •  Nghe tiếng Việt 2: 30 tiết
 •  Đọc văn bản khoa học: 30 tiết
 •  Viết văn bản khoa học: 30 tiết
 •  Nghe văn bản khoa học: 30 tiết

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU CHÍNH

 • Ngôn ngữ học (Linguistics)
 • Tiếng Việt cho người nước ngoài (Vietnamese for foreigners)
 • Phương pháp dạy học tiếng Việt cho người nước ngoài (Methods of teaching Vietnamese for foreigners)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÃ THỈNH GIẢNG

 • Học viện Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc (hệ Cử nhân)
 • Học viên Chính trị khu vực 1, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (hệ Cử nhân)
 • Đại học Văn hóa Hà Nội (hệ Cử nhân)

CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

 * Sách (viết và dịch)

 • 2017, Đỗ Việt Hùng (chủ biên), Nguyễn Thị Ngân Hoa, Phạm Thị Hà, Đỗ Phương Thảo, Nguyễn Thị Minh Hường, Nguyễn Thị Minh Huệ, Giáo trình Tiếng Việt (dành cho lưu học sinh ngành Khoa học Tự nhiên), NXB Đại học Sư phạm, H.
 • 2015, Đỗ Việt Hùng (chủ biên), Nguyễn Thị Ngân Hoa, Phạm Thị Hà, Đỗ Phương Thảo, Nguyễn Thị Minh Hường, Nguyễn Thị Minh Huệ, Giáo trình Tiếng Việt (dành cho lưu học sinh ngành Khoa học Xã hội), NXB Đại học Sư phạm, H.

 * Bài báo chuyên ngành

 • 2016,  Đỗ Phương Thảo. Ứng dụng Ngôn ngữ học tri nhận vào việc giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ. Kỉ yếu Hội thảo khoa học quốc tế “Giảng dạy, nghiên cứu Việt Nam học và Tiếng Việt: những vấn đề lý thuyết và thực tiễn” của trường Đại học KHXHNV, Đại học Quốc gia TPHCM, tháng 1/2016, tr. 680-686
 • 2015,  Đỗ Phương Thảo. Dạy học thành ngữ dân gian tiếng Việt cho người nước ngoài theo quan điểm của Ngôn ngữ học tri nhận (Qua một số thành ngữ dân gian có lớp từ chỉ “động vật”), Tạp chí Khoa học, ĐHSP HN, số 8, tr. 78 – 86
 • 2014, Đỗ Phương Thảo. Một hướng dạy từ vựng tiếng Việt cho người nước ngoài từ góc độ ngôn ngữ - văn hóa (Qua trường hợp trường từ vựng “thức ăn”), Tạp chí Khoa học, ĐHSP HN, số 6, tr. 92 – 99
 • 2013, Đỗ Phương Thảo. Thành ngữ hiện đại và sự biến đổi tư duy – ngôn ngữ - văn hóa của giới trẻ Việt Nam hiện nay (Qua cứ liệu là một số thành ngữ dân gian và hiện đại có lớp từ chỉ động vật), Kỉ yếu tóm tắt Hội thảo Khoa học Quốc tế “Ngôn ngữ học Việt Nam trong bối cảnh đổi mới và hội nhập” ngày 11/05/2013 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam - Viện Ngôn ngữ học, tr. 55

 * Đề tài nghiên cứu khoa học

 • 2017, Xây dựng nội dung Nghe hiểu Tiếng Việt theo hướng liên ngành Ngôn ngữ - Văn hóa cho sinh viên nước ngoài vùng Đông Bắc Á. Đề tài cấp Trường, mã số SPHN15-423, Thành viên
 • 2017, Nghiên cứu thử nghiệm phương pháp dạy học tiếng Việt như là ngôn ngữ thứ hai cho học sinh dân tộc thiểu số cấp tiểu học. Đề tài cấp Bộ, mã số B2015-17-77, Chủ nhiệm đề tài