dành cho cán bộ
Lý lịch khoa học

TS. Đặng Thị Phương Anh

Sinh ngày: 13 tháng 09 năm 1983

Quê quán: Cự Khối, Long Biên, Hà Nội 

Học vị: Tiến sỹ Quản lý văn hóa (2017)

             Thạc sỹ Du lịch học (2012) 

 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO, GIẢNG DẠY

 • 2005, Cử nhân Du lịch học, Trường ĐH KHXH&NV, ĐH Quốc gia Hà Nội.
 • 2012, Thạc sĩ Du lịch học, Trường ĐH KHXH&NV, ĐH Quốc gia Hà Nội.
 • 2014, Tu nghiệp tại Ấn Độ (Quản lý du lịch và dịch vụ)
 • 2017, Tiến sĩ Quản lý văn hóa, Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam
 • Từ 11/2009,  Giảng viên khoa Việt Nam học.

GIÁO TRÌNH ĐÃ GIẢNG DẠY

* Đại học

 •  Phát triển du lịch bền vững: 30 tiết (Khoa Việt Nam học, ĐH SP HN)
 •  Quản lý di sản và phát triển du lịch: 30 tiết (Khoa Việt Nam học, ĐH SP HN)
 •  Du lịch văn hóa: 45 tiết
 •  Du lịch cộng đồng: 45 tiết

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU CHÍNH

 •  Du lịch học
 •  Quản lý văn hóa

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÃ THỈNH GIẢNG

 •  Đại học Văn hóa (Cử nhân)
 •  Đại học Công nghiệp (chương trình hợp tác quốc tế với Đại học York St John – Vương quốc Anh)
 •  Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH QG HN (Cử nhân)
 •  Đại học Phương Đông (Cử nhân)
 •  Đại học Đại Nam (Cử nhân)

CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

 * Bài báo chuyên ngành

 • 2017, Dang Thi Phuong Anh, The relationship between intangible cultural heritage and community development: A case study of kite playing in Vietnam’s Red River Delta, Journal of Social Sciences and Humanities, No 3, pp 203-220.
 • 2017, Đặng Thị Phương Anh, Mô hình quản lý trò chơi dân gian ở đồng bằng Bắc Bộ, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, Số 391, trang 44 – 47.
 • 2016, Đặng Thị Phương Anh, Tục chơi Diều của người Việt ở đồng bằng Bắc Bộ, Tạp chí Văn hóa học, Số 4 (26), trang 61 – 67.
 • 2016, Đặng Thị Phương Anh, Đưa trò chơi dân gian phục vụ du khách, Tạp chí Du lịch, Số 6, trang 51 – 52.
 • 2016, Đặng Thị Phương Anh, Tục chơi Diều trong phát triển cộng đồng ở châu thổ Bắc Bộ, Tạp chí Di sản văn hóa, Số 2 (55), trang 80 – 82.
 • 2016, Đặng Thị Phương Anh, Đưa những di tích gắn với cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Huế vào khai thác du lịch, Số 15, trang 73 – 80.
 • 2015, Đặng Thị Phương Anh, Du lịch tâm linh tại Nha Trang – Khánh Hòa, Tạp chí Nghiên cứu văn hóa, Số 11, trang 84 – 92.
 • 2013, Đặng Thị Phương Anh, Đưa những “dấu tích bị lãng quên” vào sản phẩm du lịch (nghiên cứu trường hợp giếng đá cổ ở Hội An), Tạp chí Văn hóa học, Số 4, trang 72 – 78.
 • 2013, Đặng Thị Phương Anh, Đánh giá tính hấp dẫn của trò chơi dân gian Việt Nam đối với khách du lịch (Nghiên cứu trường hợp trò chơi dân gian Diều sáo, xã Đại Trà, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng), Tạp chí Khoa học (Khoa học liên ngành), Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Số 6B (58), trang 152 – 158.
 • 2013, Đặng Thị Phương Anh, Bùi Thị Thu Vân, Cao Hoàng Hà, Tác động của đô thị hóa tới phát triển kinh tế - xã hội của một số làng nghề ở thành phố Hà Nội, Tạp chí Khoa học (Khoa học liên ngành), Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Số 1 (58), trang 166 – 176.
 • 2012, Đặng Thị Phương Anh, Vấn đề kinh doanh du lịch tại các điểm tôn giáo, tín ngưỡng, Tạp chí Văn hóa học, Số 3, trang 49 – 53.
 • 2012, Đặng Thị Phương Anh, Tính cộng đồng làng xã qua trò chơi dân gian “pháo đất”, Tạp chí Di sản văn hóa, Số 3 (40), trang 57 – 60

 * Bài báo đăng ở nước ngoài

 • 2014, Dang Thi Phuong Anh, The relation between a mega sport event and the host destination, International Journal of Tourism Sciences, Korea, No 14, pp 116 – 129.

 * Báo cáo hội thảo

 • 2016, Di sản văn hóa phi vật thể - Nguồn lực trong phát triển cộng đồng, Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ V – “Phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi toàn cầu”.
 • 2015, Sự tham gia của nữ giới trong phát triển du lịch cộng đồng ở làng cổ Đường Lâm (Sơn Tây – Hà Nội) (viết chung với ThS Cao Hoàng Hà), Hội thảo “Nữ quyền – những vấn đề lý luận và thực tiễn”, Khoa Việt Nam học, Đại học Sư phạm Hà Nội.
 • 2015, Bảo tồn và phát huy Trò chơi dân gian của người Việt vùng châu thổ Bắc Bộ tiếp cận từ quan điểm quản lý di sản, Hội thảo “Việt Nam học – Những phương diện văn hóa truyền thống”.
 • 2015, The relationship between Intangible Cultural Heritage and Community Development, The international conference on ASEAN Studies (ICONAS 2) – Topic “ASEAN on the crossroads”, Presented on panel “Yesterday heritage for tomorrow’s development”.
 • 2013, Đánh giá hiện trạng khai thác du lịch vùng đồng bằng sông Cửu Long theo hướng phát triển bền vững, Hội thảo ““Phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long – những vấn đề lý luận và thực tiễn”, Đại học Quốc gia TP HCM, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
 • 2013, Giải pháp nâng cao khả năng ngoại ngữ của nhân lực du lịch Việt Nam hiện nay, Hội thảo “Nguồn nhân lực và phát triển du lịch tỉnh Bình Thuận”, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 • 2012, Để “văn minh sông Hồng” sáng mãi, vang mãi (hay là đề xuất đưa Pháo đất, Diều sáo,… vùng hạ lưu sông Thái Bình vào du lịch) (viết chung với cố PGS. TSKH Nguyễn Hải Kế), Hội thảo “Văn minh sông Hồng”; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 • 2012, Xây dựng tuyến, điểm du lịch tâm linh dọc quốc lộ 32 phía Tây thành phố Hà Nội, Đề tài cấp trường, Mã số SPHN11-34, Chủ nhiệm đề tài.