dành cho cán bộ
Lý lịch khoa học

ThS. Cao Hoàng hà

Học vị:                 Thạc sĩ

Tổ bộ môn:         Địa lý – Du lịch

Email:                  Chh.lecvns@gmail.com

 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO, GIẢNG DẠY

 • 2006, Cử nhân Địa lý học, khoa Địa lý, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
 • 2008, Thạc sĩ Địa lý học, khoa Địa lý,  Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
 • 2007 – 2009, Giảng viên tạo nguồn khoa Việt Nam học, Trường Đại học Sự phạm Hà Nội
 • 2009 đến nay, Giảng viên tổ Địa lý- Du lịch, khoa Việt Nam học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

GIÁO TRÌNH ĐÃ GIẢNG DẠY

 • Tổng quan Khoa học Du lịch
 • Quy hoạch Du lịch Việt Nam
 • Địa Văn hóa các dân tộc thiểu số
 • Kinh tế Việt Nam
 • Địa lý Việt Nam

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU CHÍNH

 • Địa lý học
 • Du lịch học
 • Du lịch mạo hiểm
 • Du lịch cộng đồng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÃ THỈNH GIẢNG

 • Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội (Cử nhân)
 • Đại học Văn hóa Hà Nội (Cử nhân)
 • Đại học Hùng Vương (Cử nhân)
 • Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội (Cử nhân)

CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

Sách (viết và dịch)

 • 2008, Giải bài tập Địa lý lớp 11, NXB ĐHSP TPHCM (chủ biên Nguyễn Minh Tuệ).

Bài báo chuyên ngành            

 • 2012, Đánh giá văn hóa ứng xử tại các điểm du lịch bằng phương pháp định lượng – trường hợp vùng du lịch Bắc Bộ. TC KHXH&NV – ĐHQGHN.
 •  2012, Tác động của Đô thị hóa tới phát triển kinh tế - xã hội của một số làng nghề ở Tp. Hà Nội (Đặng Thị Phương Anh, Cao Hoàng Hà, Bùi Thị Thu Vân). TCKH trường ĐHSPHN.
 • 2012, Vận dụng hệ thống tiêu chí đánh giá để xác định một số điểm du lịch có ý nghĩa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. TCKH trường ĐHSPHN.
 • 2012, Phát triển du lịch bền vững biển đảo Việt Nam (Đặng Thị Phương Anh, Cao Hoàng Hà, Bùi Thị Thu Vân). Hội thảo Việt Nam học quốc tế lần 4 – Hà Nội (Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam), 2012.
 • 2012, Đánh giá văn hóa ứng xử trong du lịch tai các điểm du lịch vùng Đồng bằng Bắc Bộ bằng phương pháp định lượng. Hội thảo Khoa học các trường Sư phạm toàn quốc lần 2 – (ĐHSP Huế, Tp. Huế), 2012.

Đề tài nghiên cứu khoa học

 • Xây dựng các điểm du lịch mạo hiểm tại vùng du lịch Bắc Bộ nước ta. Cấp trường ĐHSP Hà Nội, đang thực hiện.
 • 2012, Nghiên cứu văn hóa ứng xử của cư dân tại các điểm du lịch thuộc vùng du lịch Bắc Bộ nước ta (Chủ nhiệm). Cấp trường ĐHSP Hà Nội.
 • 2012,  Vùng địa Văn hóa đồng bằng Sông Hồng, (Chủ nhiệm : GS.TS Đỗ Thị Minh Đức). cấp Bộ.