Cơ cấu tổ chức
 Cao học
 Đào tạo Đại học
 Hợp tác
 Văn hóa
 Địa lý - Du lịch
 Văn học - Tiếng Việt
 Lịch sử
 Tiếng Việt cho người nước ngoài
 Đoàn - Hội SV
 Thư viện
PGS.TS Lê Quang Hưng

PGS.TS LÊ QUANG HƯNG

 

1. THÔNG TIN CÁ NHÂN

- Ngày sinh: ngày 10 tháng 4 năm 1956

- Quê quán: Vũ Quang, Hà Tĩnh

- Tổ bộ môn: Tiếng Việt - Văn học

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Việt Nam học, Đại học Sư phạm Hà Nội, số 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

§         Điện thoại: Liên hệ Văn phòng Khoa

§         E-mail: Liên hệ Văn phòng Khoa

 

2. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP VÀ CÔNG TÁC

·      1973 – 1977

Học Đại học hệ chính quy tập trung tại Khoa Ngữ Văn, Đại học Sư phạm Vinh

·      1977 – 1979

Học Thạc sĩ hệ chính quy tập trung tại Khoa Ngữ Văn, Đại học Sư phạm Vinh

·      1977 – 1996

Cán bộ giảng dạy Tổ Văn học Việt Nam hiện đại, Khoa Ngữ Văn, Đại học Sư phạm Vinh

·      1991 – 1996

Học chương trình Tiến sĩ tại Khoa Ngữ Văn, Đại học Sư phạm Hà Nội

·      1996 – 2006

Cán bộ giảng dạy Tổ Văn học Việt Nam hiện đại, Khoa Ngữ Văn, Đại học Sư phạm Hà Nội

·      2005 – 2008

Phó Trưởng Khoa Việt Nam học, ĐHSP Hà Nội

·      2008 – hiện nay

Trưởng Khoa Việt Nam học, ĐHSP Hà Nội

 

3. CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU VÀ CÁC HỌC PHẦN GIẢNG DẠY

·      Hướng nghiên cứu

1) Văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến Cách mạng tháng Tám - 1945.

2) Những đặc điểm cơ bản, những tác giả tiêu biểu của văn học Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Tám 1945; Văn học dân tộc thời kì đổi mới.

3) Biến đổi văn hóa và sự vận động của văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến nay.

·      Học phần giảng dạy

Lịch sử văn học Việt Nam 2 (nửa đầu thế kỷ XX)

Lịch sử văn học Việt Nam 3 (từ năm 1945 đến nay)

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

·  Hướng dẫn ThS, NCS

46 Thạc sĩ, 4 NCS (2 đã bảo vệ, 2 đang thực hiện)

4. KHEN THƯỞNG

- Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở các năm học từ 2004 đến 2010

- Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” do Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS HCM tặng tháng 3/2010.

5. DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC (từ 9/2005 đến 10/2010)

- Sách, giáo trình, chuyên khảo, tài liệu tham khảo

·        Chân dung các nhà văn Việt Nam hiện đại (nhiều tác giả, 2 tập), Nxb. Giáo dục, H. 2005, 2006.

·        Từ điển Tác gia, Tác phẩm văn học Việt Nam dùng trong nhà trường (nhiều tác giả), Nxb. Đại học Sư phạm, H. 2005.

·        Đến với tác phẩm văn chương, Nxb Đại học Quốc gia, H. 2007.

·        Hỏi - Đáp về văn chương Trung học phổ thông (Chủ biên), Nxb. Giáo dục, H. 2009.

·         Lịch sử văn học Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Tám 1945 đến năm 1975 (Viết chung), Nxb. Đại học Sư phạm, H. 2005.

·        Văn học Việt Nam thế kỷ XX, tập 1 (đồng chủ biên), Nxb. Đại học Sư phạm, H. 2007.

·        Văn học Việt Nam thế kỷ XX, tập 2 (Viết chung), Nxb. Đại học Sư phạm, H. 2008.

·        Tham gia biên soạn sách giáo khoa, sách giáo viên Ngữ Văn lớp 8.

·        Tham gia biên soạn sách giáo khoa, sách giáo viên, sách bài tập lớp 9.

·        Tham gia biên soạn sách giáo khoa, sách giáo viên, sách bài tập lớp 12.

·        Phân tích tác phẩm văn học các lớp từ lớp 9 đến lớp 12

- Bài báo, báo cáo hội thảo

·        Những cơ sở của việc xây dựng văn hóa học đường trong bối cảnh đất nước hội nhập, đổi mới hiện nay, Kỷ yếu Hội thảo khoa học, ĐHSP Hà Nôi, 2007.

·        Phân tích nhân vật trong tác phẩm tự sự, Tạp chí Văn học và tuổi trẻ, số 4/2007.

·        Một số vấn đề về mục tiêu, chương trình đào tạo ngành Việt Nam học ở trường đại học, Báo cáo và in Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế về Việt Nam học lần thứ 3 tại Hà Nội, 12/2008.

·        Phương pháp so sánh trong làm bài văn nghị luận, Tạp chí Văn học và tuổi trẻ, số 5/2008.

·        Hiện đại và truyền thống trong thơ Nam Trân, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Đại học Vinh, 10/2009.

·        Mục tiêu, sản phẩm giáo dục với việc xây dựng văn hóa học đường ở trường trung học phổ thông hiện nay, Tạp chí khoa học trường ĐHSP Hà Nội, số 8/2009.

·        Thế giới nghệ thuật thơ Xuân Diệu thời kì trước Cách mạng tháng Tám 1945, bài in trong cuốn Thi pháp học ở Việt Nam, Nxb. Giáo dục, H. 2010.

- Công trình khoa học

·        Cấu trúc thể loại của nền văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến Cách mạng tháng Tám 1945, Đề tài cấp Bộ; Mã số B2005 - 75 - 149 .

·        Xây dựng văn hóa học đường ở bậc Trung học phổ thông trong bối cảnh đất nước hội nhập, đổi mới, Đề tài cấp Bộ trọng điểm; Mã số B2008 - 17 - 113 TĐ.

Bài mới
Bài viết trước
    PGS.TS Nguyễn Thị Bích Hà
    PGS.TS Trần Lê Bảo
    GS.TS Đỗ Thị Minh Đức
    TS Nguyễn Văn Thắng
    TS Phạm Thị Thúy
LÀM BÁO CÁO KHOA HỌC - DỄ HAY KHÓ
Hệ Liên thông Cao đẳng lên Đại học (Chính quy tập trung)
Khoa Việt Nam học tuyển cán bộ giảng dạy
Khoa Việt Nam Học - Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội
Địa chỉ: Phòng 103 - nhà D3 - 136 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 04.37549039
Faculty of Vietnamese Studies - Hanoi National University of Education
Address: Room 103 - Plot D3 - 136 Xuan Thuy - Cau Giay - Ha Noi
Tel: 04.37549039
Times city hiện đại, tiện nghi , to chuc su kien , thuê chú rể , cho thuê bàn ghế , thuê bàn ghế, Bán căn hộ Times city Park Hill giá rẻ, tắc tia sữa, cuoi hoi tron goi, phông cưới, lễ ăn hỏi, to chuc su kien